Belangrijk bij uw bestelling is dat u het juiste papierformaat doorgeeft. Er gebeurt regelmatig dat u een prachtig idee/ontwerp doorgeeft en wanneer u het komt ophalen, dat het in het verkeerde papier formaat is. Daarom hier uitleg over de papierformaten! Een papierformaat geeft informatie over afmetingen van een soort papier. In het begin vertellen wij over de twee belangrijkste formaten, namelijk de A- en B-formaten. Op het einde volgt er nog info over het C-formaat, maar dit formaat wordt héél weinig gebruikt bij de papier winkel Utrecht.

A-formaat: Het grootste formaat is A0 en beheerst de afmeting 1 m2.

B-formaat: Het grootste formaat is B0 en heeft de lengte 1 m.

C-Formaat: Het grootste formaat is C0 en heeft de afmetingen 917 x 1297 mm

Naast uw papierformaat is het ook essentieel om uw papiersoort zorgvuldig te kiezen!

A-formaat

In de meeste gevallen wordt bij drukwerk de standaard papierformaten gehanteerd. Het meest voorkomende papierformaat is A4. Bij de A-formaten begin de grootste bij A0 (posters en billboards) tot het kleinste formaat A10 (stickers en postzegels). Bij elk volgende formaat (in de a-formaten) wordt de afmeting in de langste richting gehalveerd. Dus A2 is de helft van A1. Hieronder een afbeelding die de formaten weergeeft in de A-categorie.

Papierformaten van de A-categorie
A-Formaat Afmeting
A0 841 x 1189 mm
A1 595 x 841 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm
A6 105 x 148 mm
A7 74 x 210 mm
A8 52 x 74 mm
A9 37 x 52 mm
A10 26 x 37 mm

B-formaat

Soms zijn bepaalde afmetingen binnen de A-formaten te groot, maar bij het volgende A-formaat te klein. Hiervoor is de B-formaat. De B-formaten is net zoals de A-formaten van B0 t/m B10 waarbij elk volgend formaat de helft is van het vorige formaat. Het verschil met de A-formaat is dat het B-formaat ruimere afmetingen heeft. B4 is dus groter dan A4 maar wel kleiner dan A3. Het ligt dus persoonlijk bij u als klant wat voor afmeting u naar ons toe brengt.

Papierformaten van de B-categorie
B-Formaat Afmeting
B0 1000 x 1414 mm
B1 707  x 1000 mm
B2 500 x 707 mm
B3 353 x 500 mm
B4 250 x 353 mm
B5 176 x 250 mm
B6 125 x 176mm
B7 88 x 125 mm
B8 62 x 88 mm
B9 44 x 62 mm
B10 31 x 44 mm

C-formaat

Na het B formaat heb je de C-formaten die soms voor enveloppen worden gebruikt; een A4’tje past goed in een C4 envelop.

Papierformaten van de C-categorie
C-Formaat Afmeting
C0 917 x 1297 mm
C1 648  x 917 mm
C2 458 x 648 mm
C3 324 x 458 mm
C4 229 x 324 mm
C5 162 x 229 mm
C6 114 x 162 mm
C7  81 x 114 mm
C8 57 x 81 mm
C9 40 x 57 mm
C10 28 x 40 mm

Stel uw vraag

Dit waren de meest voorkomende formaten. Mocht u toch een ander formaat zoeken?