Vanuit onze ervaring op het gebied van drukwerk zien wij veel verandering plaatsvinden in de druksector. Hierdoor hebben wij ook al een visie op de toekomst van printen. Wat voor ons zeker is dat ondanks de digitalisering toch blijkt dat papierwerk belangrijk blijft in het leven. Dit is voor het printbedrijf erg van levens belang. Hieronder worden een aantal ontwikkelingen in deze branche weergeven.

Drukwerk innoveert 

Zoals hierboven gezegd blijft papierwerk belangrijk, maar natuurlijk zijn de behoeftes van de consument veranderlijk. Zo is er bijvoorbeeld minder behoeften aan briefpapier, formulieren, kranten. De mensen vinden dit makkelijker te lezen via hun telefoon of computer. Integendeel hier van blijven mensen opzoek naar waar zij bijvoorbeeld folders kunnen laten drukken. Desalniettemin blijft drukwerk belangrijk voor sommige mensen, die veel waarde hechten aan een handgeschreven brief, of die het fysieke lezen fijner vinden. De wereld ontwikkeld zich erg en dat zal positieve en negatieve invloeden uitoefenen op de drukwereld, drukkers zien bedreigingen maar tegelijkertijd ook kansen

De ontwikkeling naar digitaal drukwerk

Digitale drukwerkmachines worden steeds beter. Ze worden sneller, kunnen printen in grotere formaten en in meer kleuren met digitale aansturing. In de loop der tijd zal je dit steeds vaker zien.

 • Wat is het voordeel van digitaal printen?
 • kortere levertijd
 • alles is digitaal te volgen in de logistiek
 • Mogelijk goedkoper
 • Personalisatie steeds meer mogelijk
 • Samples en proefdruk exemplaren zijn goedkoper
 • Uiteindelijk zonder toezicht te houden, de machine zijn werk laten doen.

In de drukbranche zien wij al een aantal ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden:

 • Personalisatie in printproducten is sterk toegenomen in kleine oplages.
 • Verpakkingen worden steeds verder gesegmenteerd, namelijk trends in productaanbod. De kleine oplages worden kleiner en het totale volume wordt groter.
 • Een andere trend is te merken in alle sectoren, namelijk duurzaamheid. In de verpakking is dit ook erg gaande, of in de digitalisering die het mogelijk maakt om te bezuinigen op printen.
 • De coronacrisis zorgt voor minder productie (waar elke sector last van heeft).

Automatisering

Door digitaliseren ontstaat er een digitaal bestelproces en ja ook in het ingewikkelde drukwerk. Kijk bijvoorbeeld naar Print.com die hebben een gesloten app systeem waar je al je drukwerk kan produceren en bestellen op je mobiel. Dit is voor hen mogelijk omdat zij slim gebruik maken van marketing, productie, logistiek en betalingsmogelijkheden (Wat natuurlijk wel een flinke investering is).

Vernieuwd apparaten zoals Inkjet

Het traditioneel printen wordt langzaam vervangen door inkjet printen. Inkjet printen is snel, waar je contactloos kan printen in verschillende formaten en substraten, voor op rol als plano. Bij inkjet kan multipass of singlepass gebruikt worden. Bij multipass beweegt de printkop van links naar rechts. Bij singlepass staat het print hoofd vast en beweegt het substraat met een hoge snelheid. Hierdoor kan er snel geprint worden.

Het inkjet-printen wordt kwalitatief ook sterker. Zo kun je met wit op substraten printen met een super resultaat. Printen met meerdere kleuren in plaats van de standaard CMYK geeft meer kleurbereik. Een extra lak met een special printhead maakt drukwerk onderscheidend.

Er zijn eigenlijk twee inkjettechnieken. UV-inkjet is bestemd voor alle substraten en buiten-toepassingen. Water­based inkjet is wat je terugvindt bij de tra­di­tio­nele papier­toe­pas­singen. Bepaalde delen van de druk­markt ver­schuifen naar deze productie­wijze, omdat de kwaliteit goed is en door de wijze van opdrachten de productiewijze efficiënt is. Het is voor een drukker vooral interessant om in een dergelijke printer te investeren als je veel kleinere drukwerk-opdrachten hebt en zoals we bij punt 2 al noemden: ‘de markt beweegt zich steeds meer in de richting van kleine oplages’.

Organisatie neemt toe?

De drukmarkt kenmerkt zich door het hoge aantal intermediairs. Er zijn zeker 100 grote spelers, zoals Arvato, Charterhouse en Summits, en daarnaast nog zeker 2.000 klei­nere onder­nemers. Hierbij zijn reclame­bureaus, ont­wer­pers, een grafisch specia­list en inkopers ver­tegen­woordigd. Een inte­res­sante ont­wikkeling is de toename van het aantal intermediairs die zelf druk- en printbedrijven zijn.

Meer en meer willen klanten één aanspreekpunt om zaken mee te doen. Je kunt daar als totaal-leverancier op inspelen door gebruik te maken van collega-producenten.

Een andere bijzondere groep intermediairs zijn le­ve­ran­ciers van prin­ters, zoals Minolta, Canon, Xerox.

Schaalvergroting

Zoals vaker in deze tekst benoemd is dat drukkers de mogelijkheid inzien om goedkoper te drukken en dat natuurlijk ook willen. Zij investeren in een drukmachine en gaan daarmee goedkoper produceren.

Samenwerkingen

De huidige druk- en printbedrijven zijn allemaal samen­werkende bedrijven. Bepaalde onderdelen van het drukken of afwerken worden bij toeleveranciers onder­gebracht. Vooral voor kleine druk­kerijen en print­bedrijven is het van belang om goede samen­wer­kings­partners om zich heen te hebben.

De grote investeringen in bijvoorbeeld een 8-kleuren­druk­pers of een zeer hoog­waar­dige digitale druk­pers zijn voor de mid­del­grote bedrijven nog haal­baar. Investeren in beide is maar voor enkele bedrijven een optie. Als je gebruik wilt maken van de kwa­li­teit en de moge­lijk­heden die derge­lijke machines bieden, dan is samen­werken de beste keuze, zodat je je klant altijd kunt helpen met de beste druk- en print­ producties. Hoe meer je samen­werkt, des te meer kennis je deelt, waardoor weer nieuwe moge­lijk­heden ontstaan. Alles kan in de drukkerij uit Amersfoort qua drukwerk en printing.

Wilt u hoge kwaliteit drukwerk?

Druk-Store is al sinds 1994 een begrip in Leusden!